Symmetrie > Lijnsymmetrie
123456Lijnsymmetrie

Voorbeeld 3

Je ziet een punt in het assenstelsel.
wordt gespiegeld in de -as.
is het beeldpunt van .

Met de schuifbalkjes kun je punt verplaatsen. Ook kun je de spiegellijn verplaatsen.

Ga na dat bij spiegeling in de -as, het beeldpunt van elk punt gelijk is aan .

Opgave 11

Gebruik de applet in het voorbeeld. Stel in .

a

Welke lijn is nu de spiegellijn?

b

Welke coördinaten heeft het beeldpunt van ?

c

Welke coördinaten heeft het beeldpunt  van ?

d

Welke coördinaten heeft het beeldpunt van ? Controleer dit voor meerdere waarden van en .

Opgave 12

Gebruik de applet in het voorbeeld. Stel in .

a

Welke lijn is nu de spiegellijn?

b

Welke coördinaten heeft het beeldpunt van ?

c

Welke coördinaten heeft het beeldpunt  van ?

Opgave 13

Teken zelf een assenstelsel zoals in het voorbeeld. Neem eerst de -as als spiegellijn.

a

Welke coördinaten heeft het beeldpunt van ?

b

Welke coördinaten heeft het beeldpunt  van ?

c

Welke coördinaten heeft het beeldpunt van ? Controleer dit voor meerdere waarden van en .

Opgave 14

Teken een assenstelsel zoals in het voorbeeld. Neem de roosterlijn door de punten en als spiegellijn.

a

Welke coördinaten heeft het beeldpunt van ?

b

Welke coördinaten heeft het beeldpunt van ?

verder | terug