Symmetrie > Lijnsymmetrie
123456Lijnsymmetrie

Voorbeeld 1

Bekijk de acht logo's (beeldmerken). Logo's zijn vaak lijnsymmetrisch. In sommige gevallen hebben ze meerdere symmetrieassen!

Opgave 6

Op het werkblad zie je de logo's uit het voorbeeld nog eens.

Teken in elk logo de eventuele symmetrieassen.

Opgave 7

Vaak zijn bloemen, vlinders en andere levende organismen die in de natuur voorkomen ook mooi symmetrisch. Deze twee foto's laten dat zien.

Probeer zelf voorbeelden te vinden van natuurlijke, symmetrische organismen. Teken ze of zoek ze op en geef de symmetrieas(sen) aan.

verder | terug