Symmetrie > Lijnsymmetrie
123456Lijnsymmetrie

Uitleg

Bekijk hoe je een lijnsymmetrische figuur maakt.

`DeltaA B C` wordt gespiegeld in lijn `m` . `∆ A B C` noem je het origineel.

`DeltaA' B' C'` is het beeld van `∆ A B C` .

Beeldpunt `A'` wordt zo getekend dat het even ver van de spiegellijn `m` af ligt als punt `A` . Lijn `m` is de symmetrieas van lijnstuk `A A'` .

Lijn `m` snijdt `A A'` loodrecht middendoor en heet daarom de middelloodlijn van `A A'` . Lijn `m` is ook de middelloodlijn van `B B'` en `C C'` .

Opgave 3

Teken in een assenstelsel de punten `A(3 , 2)` , `B(6 , 3)` en `C(5 , 5)` .
In de volgende opgaven spiegel je `Delta ABC` en krijg je het beeld `Delta A'B'C'` . Schrijf ook steeds de coördinaten van `A'` , `B'` en `C'` op.

a

Spiegel `DeltaABC` in de `y` -as.

b

Spiegel `Delta ABC` in de `x` -as.

Opgave 4

In een assenstelsel staan de punten `A(3 , text(-)2)` , `B(5 , 0)` en `C(1 , 4)` . Het beeld van `Delta ABC` noem je `Delta A'B'C'` . Schrijf steeds de coördinaten van `A'` , `B'` en `C'` op.

a

Spiegel `Delta ABC` in de `y` -as.

b

Spiegel `Delta ABC` in de lijn die door de punten `(2, 0)` en `(2, 5)` loopt.

c

Spiegel `Delta ABC` in de `x` -as.

Opgave 5

Teken in een assenstelsel de punten `A(1 , 2)` , `B(3 , 2)` , `C(4 , 4)` , `D(1 , 5)` , `E(1 , text(-)2)` , `F(4 , text(-)1)` , `G(3 , 1)` en `H(1 , 1)` . Vierhoek `ABCD` heeft als spiegelbeeld vierhoek `HEFG` .

a

Waarom is de volgorde van de letters van het spiegelbeeld vierhoek `HEFG` en niet vierhoek `EFGH` ?

b

Teken de symmetrieas. Door welke twee punten gaat de symmetrieas?

c

Als je vierhoek `ABCD` spiegelt in de `y` -as, krijg je een nieuwe vierhoek. Is die (nieuwe) vierhoek ook het spiegelbeeld van vierhoek `HEFG` ?

verder | terug