Symmetrie > Lijnsymmetrie
123456Lijnsymmetrie

Voorbeeld 2

Bekijk hoe met behulp van de geodriehoek wordt gespiegeld in de schuine symmetrieas .

Opgave 8

Teken op blanco papier zo'n driehoek en symmetrieas en teken het spiegelbeeld van die driehoek.

Opgave 9

Je ziet twee driehoeken  met daarbij een schuine lijn  getekend. Spiegel beide driehoeken in lijn  op het werkblad.

Opgave 10

In een assenstelsel staan de punten , en . Je gaat nu spiegelen in de lijn door en .

Teken en de beeldfiguur en schrijf de coördinaten van die beeldpunten op.

verder | terug